Skip to main content

Danas, 20. veljače u cijelom svijetu se obilježava Svjetski dan socijalne pravde. Socijalna pravda se zasniva na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjene ljudskih prava u svim ostalim područjima života.

Iseljavanja, opći pesimizam i izborna apstinencija snažan su pokazatelj da mnogi u Hrvatskoj smatraju da živimo u nepravednom društvu. Na žalost, to je pogotovo vidljivo kod naših mladih: rezultati jednog istraživanja provedenog među mladima u Hrvatskoj pokazali su kako općenito nepravednim društvo smatra 49,7% osnovnoškolaca, 73,8% srednjoškolaca te čak 77,2% studenata. Čak više od dvije trećine ispitanika smatra kako u Hrvatskoj svi ljudi nemaju jednake šanse ostvariti svoje želje i ciljeve.

Nezavisni se zalažu da Hrvatska postane socijalno pravedno društvo u kojem sve osobe imaju jednaka prava, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala i da su u svemu ravnopravni.