Voda na području Slavonskog Broda zdravstveno ispravna

9
pogledi
Ilustracija: pixabay.com

Na službenim stranicama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) objavljeno je kako se voda za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda smatra “zdravstveno ispravnom i može se koristiti za piće i ostale potrebe kućanstva”.

“U cilju pravovremenog i jasnog obavještavanja javnosti u skladu s ovlastima propisanim člankom 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Stručno povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju je dana 9. travnja 2018. godine održalo telefonsku Sjednicu te je, uzimajući u obzir sve rezultate praćenja vode za ljudsku potrošnju kroz razdoblje od tjedan dana zaključilo da se voda za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda smatra zdravstveno ispravnom i može se koristiti za piće i ostale potrebe kućanstva. U skladu s člankom 12. Stavak 5. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Povjerenstvo smatra da javni isporučitelj vodnih usluga treba nastaviti uzorkovanje i kontrolu crpilišta i mreže sukladno državnom planu monitoringa i u skladu s redovnim planovima internih kontrola vodovoda”, navodi se na stranicama HZJZ-a.