Ulaganje u tehnološke inovacije interne revizije ključno je za vrijednost poduzeća

67
pogledi
Prema godišnjem PwC-ovom izvješću, tri četvrtine timova za internu reviziju sa snažnom tehnološkom strategijom podići će vrijednost i  osigurati rast poduzeća naprednim alatima. Jeste li prethodnik ili sljedbenik u svijetu tehnoloških inovacija? Posjeduje li vaša funkcija interne revizije talente i vještine za procjenu rizika uzrokovanih primjenom nove tehnologije?

Digitalizacijom poslovanja i upravljačkih procesa industrije su stupile u eru progresivnih zahtjeva za implementacijom naprednijih alata i kreiranja dosad neviđenih tržišnih inovacija. Tehnološka rješenja su pervarzivna na svim poslovnim razinama uspješnih organizacija, no potrebna je detaljna analiza i revizija svih poslovnih akcija. Ako želite da vaše poduzeće bude predvodnik na području inovacija, bit ćete primorani adekvatno procijeniti nove rizike i osigurati jedinstvenu strategiju za sve funkcije već na samom početku ciklusa.

Prema novom istraživanju PwC-a pod nazivom „Moving at the speed of innovation: The foundational tools and talents of technology-enabled Internal Audit“ , koje obuhvaća više od 2.500 članova uprava, viših rukovoditelja i revizijskih stručnjaka iz 92 zemlje, 75 posto timova za internu reviziju sa snažnom i detaljno elaboriranom strategijom  značajno doprinosi unaprjeđenju svojih poduzeća.

Rezultati studije donose nekoliko praktičnih informacija za one koji žele biti inovatori u svom poslovnom segmentu. Tijekom ispitivanja 85 posto predvodnika izjasnilo se da kontinuirano integrira tehnološka rješenja u svoje strateške planove, dok se 56 posto ispitanika slaže da će neuspješno usvajanje alata za internu reviziju umanjiti vrijednost njihova poduzeća.

Proračun i veličina nisu ključni faktori tehnološkog ograničenja poduzeća

Studija PwC-a uzrokuje prevrat u rušenju starih predrasuda o ekskluzivnim mogućnostima velikih korporacija i reguliranim industrijama. Čini se da Predvodnici, kod kojih je funkcija revizije na naprednoj razini i u korak s tehnološkim inovacijama, dominiraju u raznim industrijama, društvima varijabilnih veličina te zemljopisnim regijama. Za male poduzetnike ovo je velika vijest, a primjer Predvodnika odlična ilustracija kako ubrzati tempo adaptiranjem funkcija interne revizije vodećim stručnjacima.  Gotovo polovica (46 posto) funkcija interne revizije sporijim tempom usvaja benefite modernih alata, dok 37 posto ostaju promatrači i propuštaju priliku za akviziciju novih korisnika.

Jason Pett, voditelj Odjela za internu reviziju, usklađenost i upravljanje rizicima za SAD,  napominje kako vodeće funkcije moraju zajamčiti ovladavanje rizicima uzrokovanih primjenom nužnih alata, što će doprinijeti budućem ostvarivanju poslovnih ciljeva poduzeća. „Najuspješnije organizacije za internu reviziju nisu samo spremne pružiti podršku pri ublažavanju rizika ovih naprednih tehnologija, već koriste te iste alate kako bi svoj posao obavile učinkovitije.“, tvrdi Pett.

Jeste li predvodnik ili sljedbenik? Identificirajte svoju poziciju prema karakteristikama uspješnih poduzetnika

Izvješće naglašava karakteristike Predvodnika po kojima se ove najuspješnije funkcije interne revizije izdvajaju od ostalih. One uključuju sljedeće:

  1. Usklađuju tehnologiju i kadrove. Predvodnici su napredni po pitanju primjene tehnologije i znatno su bolji od svojih kolega po pitanju kadrova: 72 posto Predvodnika ostvaruje izvrsne rezultate u privlačenju, edukaciji i zapošljavanju potrebnih kadrova u usporedbi s 46 posto Sljedbenika i 29 posto Promatrača.
  2. Izrađuju promišljene strategije. 85 posto Predvodnika usredotočeno je na primjenu tehnologije u sklopu svog strateškog plana, u usporedbi s 61 posto Sljedbenika i 38 posto Promatrača.
  3. Koriste tehnološki napredne suradničke alate. Funkcije interne revizije koje su napredne u svojoj primjeni suradničkih alata izdvajaju se od svojih kolega u upravljanju odnosima sa zainteresiranim stranama i troškovnom učinkovitošću.
  4. Samostalno izvlače podatke. Više od 80 posto Predvodnika samostalno izvlači podatke.
  5. Koriste alate i skupove vještina za povećanje produktivnosti. Od unapređivanja analize podataka i praćenja do primjenjivanja inteligentne automatizacije, Predvodnici češće ulažu u edukaciju vezanu uz tehnološke rizike i alate od svojih kolega.

Za praćenje novijih tržišnih trendova i uspješno pozicioniranje na najvišim razinama unutar industrije, poduzetnici bi trebali taktički i strateški koncipirati svoje prednosti i potencijale te uskladiti planove poduzeća. Najznačajniji rizici imaju dalekosežan utjecaj za čitavu organizaciju, stoga će vam holistički pristup procijeni rizičnih faktora pomoći u zaštiti poslovanja, donošenju strateških odluka i unaprjeđenju efikasnosti. Za to je potrebna dobro organizirana služba za internu reviziju sa snažnom tehnološkom i kadrovskom podlogom, pomoću koje će upravitelji ne samo elaborirati, već uspješno i promišljeno provesti proces inoviranja. Spoj tehnologije i kadrova ključ je za brži napredak.

Danijela Godinić