Pobjeda protivnika Istanbulske konvencije, ide se na referendum?

209
pogledi
Facebook.com/Istina-o-Istanbulskoj

Građanska inicijativa ‘Istina o Istanbulskoj’ najavila je pokretanje referenduma, ukoliko se ta konvencija ratificira u Saboru.

Referendumsko pitanje bi glasilo: “Jeste li za to da Republika Hrvatska otkaže Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulsku konvenciju)?”

Potpisi će se prikupljati od 13. do 27. svibnja. Naime, prema članku 80 same Konvencije,  “svaka država koja ju je ratificirala može ju i otkazati u bilo kojem trenutku”. S druge strane, međunarodni ugovor može se otkazati na temelju volje naroda izražene na referendumu, kao što je recimo bilo u primjeru Brexita.