‘Deklasificirani’ dokument o IK nema pravnu težinu, kao ni interpretativna izjava Vlade

32
pogledi
Fotografija: Nenad Unukić

Objavljujemo dopis udruge ‘U ime obitelji’ članovima Vlade o dokumentu o tumačenju Istanbulske konvencije, za koji mediji javljaju da ga je Vijeće Europe ‘deklasificiralo’, te koji nema nikakvu pravu težinu, kao ni interpretativna izjava predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića.

“Dokument o tumačenju Istanbulske konvencije, za koji mediji javljaju da ga je Vijeće Europe ‘deklasificiralo’, nema nikakvu pravu težinu, kao što nema ni interpretativna izjava premijera Plenkovića. U uvodu autor Jörg Polakiewicz navodi “disclaimer” da deklasificirani dokument nema autoritativno značenje, već samo predstavlja mišljenje koje ima za cilj pružiti savjet i smjernice”, navodi se u dopisu koje ispred Udruge ‘U ime obitelji’ potpisuje Luka Mlinarić.

Istanbulsku konvenciju kao međunarodni ugovor, istče Mlinarić, mogu jedino tumačiti nadležna tijela te oni koji su ga sastavili  – Odbor ministara Vijeća Europe i GREVIO. Nadalje, savjetodavno mišljenje u točki 8. napominje kako su spol i ‘rod’ dva odvojena koncepta, čime zapravo potvrđuje neznanstvenu i neusuglašenu definiciju ‘roda’ iz Konvencije (čl. 3. c.) kao društvenog konstrukta odvojenog od spola.

“Odvajanje roda od spola u Konvenciji dodatno je naglašeno i u točkama 15. i 16. ‘deklasificiranog’ mišljenja gdje, poput članka 53. Pojašnjavajućeg izvješća uz Konvenciju, stoji da u društvu postoje grupe koje mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju”, smatra Udruga ‘U ime obitelji’

“Iako poput interpretativne izjave nema nikakvu pravnu težinu, navedeno mišljenje ne samo da ne otklanja sumnju u postojanje rodne ideologije u Istanbulskoj konvenciji, već dodatno potvrđuje kako Konvencija sadrži neznanstven i na razini EU neusuglašen koncept “roda” kao društvenog konstrukta odvojenog od spola. ‘Deklasificirano’ mišljenje predstavlja još jedan u nizu pritisaka Vijeća Europe i Europske komisije na države koje još nisu ratificirale Konvenciju te smjera obmanuti one koji se protive nametanju rodne ideologije putem tog međunarodnog ugovora”, zaključuje se u dopisu.