Davor Škrlec u Europskom parlamentu predstavio nacrt svog izvješća o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu

25
pogledi
Fotografija : davor-skrlec.eu (arhiva)

Zastupnik u Europskom parlamentu, Davor Škrlec na Odboru za regionalni razvoj predstavio je nacrt svog izvješća o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu, kojim poziva na veće ulaganje EU sredstava u tranziciju prema kružnoj ekonomiji kao okosnici održivog razvoja i prevladavanju klimatskih izazova.

Također, predlaže da u novom programskom razdoblju države članice budu obavezne donijeti nacionalnu strategiju za kružnu ekonomiju kako bi učinkovito mogle povlačiti sredstva iz EU fondova i ostvariti energetsko-klimatske ciljeve.

“Kohezijska politika i kružna ekonomija ne bave se samo infrastrukturnim politikama, već i društvenom kohezijom i solidarnošću”, ističe Škrlec.

Nadalje, dodaje, one pružaju odgovore na izazove s kojima se suočavaju lokalne i regionalne zajednice o tome kako rješavati najvažnija pitanja povezana s klimom.

“Stoga razmatramo uvođenje nove odredbe o ex-ante uvjetima za postizanje kružne ekonomije u okviru kohezijske politike, kako bi novi operativni programi bolje odražavali načela kružnog gospodarstva. U izvješću se traži primjena relevantne metodologije za precizno praćenje doprinosa kohezijske politike u postizanju ciljeva kružne ekonomije te se poziva na znatno povećanje rashoda za kružno gospodarstvo i pitanja povezana s klimom u okviru kohezijske politike nakon 2020. Pred državama, regijama i lokalnim zajednicama postoji veliki niz mogućnosti da kroz zajedničku suradnju ostvare projekte koji će im omogućiti stvaranje novih vrijednosti, novih zelenih poslova i novih tržišta sekundarnim sirovinama”, rekao je Škrlec.

Kružna ekonomija je, smatra Škrlec, iznimna prilika za transformaciju trenutnog neodrživog linearnog ekonomskog modela ‘uzmi, iskoristi, baci’ u kružni model postavljen na temeljima održivog razvoja koji doprinosi dugotrajnom očuvanju vrijednosti proizvoda, materijala i sirovina te svođenje stvaranja otpada na najmanju moguću mjeru.

“Bacanje otpada u okoliš pokazalo se kao jedan od gorućih globalnih izazova koji obično ima najveći učinak na lokalne zajednice i njihovu kvalitetu života. Rješavanje problema otpada u okolišu treba bolje promicati i financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s obzirom na to da se time ostvaruju koristi i za okoliš i za društvo. Povrh toga, rješavanje problema morskog otpada treba započeti sprječavanjem bacanja otpada na kopnu”, zaključuje Škrlec.

Zastupnici Odbora za regionalni razvoj usvojit će spomenuto izvješće u travnju, dok se u lipnju očekuje glasovanje na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.