Cijene stambenih objekata u porastu

11
pogledi
Fotografija: Sendi Smoljo

Prema podacima Državnoga zavoda za statistiku, cijene stambenih objekata, mjerene indeksom cijena stambenih nekretnina, u četvrtom tromjesečju 2017. u odnosu na treće tromjesečje 2017. u prosjeku su više za 3,2%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,6%.

Cijene novih stambenih objekata u odnosu na treće tromjesečje 2017. u prosjeku su više za 1,0%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. u prosjeku su više za 4,1%. Cijene postojećih stambenih objekata u odnosu na treće tromjesečje 2017. u prosjeku su više za 3,6%, a u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. u prosjeku su više za 8,3%.

Cijene stambenih objekata u četvrtom tromjesečju 2017. u odnosu na treće tromjesečje 2017. u prosjeku su za Grad Zagreb više za 3,8%, za Jadran u prosjeku za 3,0% te za Ostalo u prosjeku za 2,1%. Cijene stambenih objekata u odnosu na četvrto tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) u prosjeku su za Grad Zagreb više za 9,8%, za Jadran u
prosjeku za 7,2% i za Ostalo u prosjeku za 4,1%.