Addiko/Hypo banka zbog preplaćenih kamata pravnom subjektu mora vratiti oko milijun kuna

44
pogledi
Fotografija: capital.ba

Udruga Franak u priopćenju je izvijestila kako je došla u posjed presude Visokoga trgovačkog suda kojom se potvrđuje pravomoćnost presude Trgovačkog suda u Zadru, na temelju koje Addiko/Hypo mora vratiti pravnoj osobi Vrana d.o.o. iz Biograda 603.000 kn preplaćenih kamata uz pripadajuće zatezne kamate. Prema procjenama Udruge Franak, riječ je o ukupnom iznosu od oko milijun kuna.

U nastavku donosimo priopćenje Udruge Franak.

“Addiko/Hypo je s Vranom d.o.o. ugovorio kredit s promjenjivom kamatnom stopom, u kojoj je ugovorena fiksna marža 2,5% te kamatnu stopu čini zbroj fiksne marže i promjenjivog parametra. Budući da je nakon toga promjenjivi parametar počeo padati, zbog čega je morala padati i kamatna stopa, Addiko se dosjetio kako bi bilo zgodno povećati fiksni dio kamatne stope, i tako uvećati kamatu odnosno svoju dobit. Trgovački sud u Zadru pravilno je utvrdio da se fiksna marža ne smije mijenjati vanugovorno samovoljom banke te je dosudio preplaćenu kamatu tužitelju, a preplaćenu kamatu čini razlika između naplaćene kamate i kamate koja bi bila naplaćena da Addiko nije samovoljno mijenjao fiksnu maržu.

Iz drugostupanjske presude ne vidimo u kojoj je valuti bio kredit, no valuta kredita u konkretnom slučaju nije niti bitna, bitna je činjenica da je banka postupala suprotno ugovorenoj odredbi kojom je utvrđena fiksna kamatna marža koja se ne smije mijenjati tijekom otplate kredita, i takvo postupanje zabranjeno je bez obzira na valutu kredita.

Prisjetimo se da je Udruga Franak već obavještavala o sličnim presudama, pa smo tako u travnju 2017. obavijestili javnost o dvije slične presude. U jednoj je odvjetnik Željko Puljić, koji zastupa tužitelja poduzeće Rediviva d.o.o. u sudskome procesu protiv tužene Hypo/Addiko na Trgovačkom sudu u Splitu dobio prvostupanjsku presudu u korist tužitelja, i tom presudom nalaže se Hypo/Addiko da mora vratiti tužitelju cca. 2,15 milijuna kuna plus zatezne kamate. Po drugoj presudi koju je dobila zastupnica tužitelja Nicole Kwiatkowski, u gotovo identičnom slučaju, jedna druga banka mora vratiti tužitelju pravnoj osobi ukupno 52.000,00 kn plus zatezne kamate, jer je također ugovorenu kamatnu maržu od 3,5% banka vanugovorno samovoljno povećala i tako povećanu primijenila u odnosnome kreditu.

Sve je to u biti samo varijanta na temu nepoštenih ugovornih odredaba koje su poznate iz potrošačkih kredita. U potrošačkim kreditima banke uopće nisu ugovarale nikakve marže, nego su jednostrano samovoljno i vanugovorno mijenjale kamatne stope, što je identično jednostranom, samovoljnom i vanugovornom mijenjanju fiksnih kamatnih marži koje su ugovorene s pravnim osobama. Vanugovorno definiranje marži početkom 2014. također je bilo nezakonito, i ta nezakonitost zahvaljujući nečinjenju vlasti traje i danas.
Banke sustavno kamatare hrvatske građane, ali i pravne osobe! Uzele su dosad građanima između 5 i 10 milijardi kuna na nezakonito povećanim kamatama.
Ponovo pozivamo sve dužnike koji su ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom, kako fizičke tako i pravne osobe, da se radi utvrđenja mogućnosti za tužbu jave Udruzi Franak na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com.”