Skip to main content

Politička agenda Nezavisnih temelji se na tri glavna načela nezavisnosti: političkoj, poljoprivredno-prehrambenoj i energetskoj. Politička nezavisnost podrazumijeva donošenje odluka i postupanje na temelju vlastitih uvjerenja, vrijednosti i interesa, umjesto podložnosti pritisku ili manipulaciji od strane drugih političkih aktera. Prehrambena nezavisnost podrazumijeva intenzivan napor u cilju postizanja nacionalne prehrambene samodostatnosti – Hrvatska ima sve potrebne resurse da može prehranjivati cjelokupno svoje stanovništvo i potrebe turizma te ne ovisiti o uvozu hrane iz drugih zemalja. Načelo energetske nezavisnosti Hrvatske temelji se na energetskoj samodostatnosti, koja proizlazi iz prirodnih bogatstava i  moguća je kroz intenzivni razvoj svih mogućih obnovljivih izvora energije.